Inyanda says no to Xenophobia

Media Statement 3 September Inyanda says no to Xenophobia The Inyanda National Land Movement, the Trust for Community Outreach and Education (TCOE), the Commercial Stevedore Agricultural and Allied Workers Union (CSAAWU), and the Rural Women’s Assembly (RWA) condemn in the strongest the rampant violence and attacks on foreign nationals, specifically our African brothers and sisters, … Read more Inyanda says no to Xenophobia

Akukho ngathi ngaphandle kwethu

“Akukho ngathi, ngaphandle kwethu” July 2019 Intlangano yabantu abangasebenziyo inyanzelisa ukusekwa kweyure ezingamashumi amathathu anesihlanu e-yure yokusebenza ngeveki, kungekho kwaphuka kwentlawulo oko kwenzela ukudala imisebenzi kwizigidi ezingaphezulu kweshumi lwabemi beli abangenamisebenzi. Umbutho i- AoU – owasekwa ngo-2017 – uquka imibutho eyahlukeneyo eqhubekayo kunye ne- NGO’s okwinjingo yayo ikukudibanisa ukuze kuliwe ilungelo lokusebenza, umvuzo kunye nendlela … Read more Akukho ngathi ngaphandle kwethu

The fossil fuel industry is killing our future

Youth4ClimateAction letter to the President July 2019 Dear President Matamela Cyril Ramaphosa: We write to you as youth collectively concerned about the future of our world, particularly the ocean, air and environment all living things rely upon. We are just a few out of the millions of youthful South Africans who are conscious of the … Read more The fossil fuel industry is killing our future


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0