Protes teen die voortgesette skut van vee

Protes teen die voortgesette skut van vee

Grondaktiviste en kleinboere van Grabouw, Stellenbosch, Greyton, Riviersonderend, Barrydale en Robertson het mekaar in die strate van Caledon ondersteun op Maandag 13 Februarie.   Owerhede het die Mawubuye Lane Rights Forum toestemming gegee om ‘n plakkaatbetoging te  hou 100 meter van die Caledon-landdroshof. Die protes is ondersteun deur kamerade uit die Food Sovereignty Campaign en Women on Farms.

Die plakkaatbetoging het saamgeval met die hofsaak van Mnr Anthony Sampson “Oom Pops” in die Caledon-landdroshof. Die saak is uitgestel sonder ‘n nuwe hofdatum. Die betogers het ‘n memorandum voorgelees wat aan die Theewaterskloof-munisipaliteit gestuur is.

In die memorandum, het Mawubuye beskryf die volgende tien eise uiteengesit:

  1. Die onmiddellike toekenning van alternatiewe grond vir weiding;
  2. Deursigtigheid in kontraktuele ooreenkomste rondom meentgrond;
  3. ‘n huurooreenkoms langer as drie jaar, en ‘n minimum van 10 jaar;
  4. Geouditeerde inligting oor bestaande meentgrond in die Theewaterskloof-munisipaliteit,
  5. Inligting wat die plek, die huidige gebruik en voorwaardes van kontrakte / huurkontrakte op alle munisipale meentgrond aandui;
  6. Inligting oor alle meentgrond wat verhuur word aan kommersiële boere;
  7. Deursigtigheidin die hele meentgrond program van die Munisipaliteit;
  8. Ons eis konsultasie met die munisipaliteit oor al die kwessies met betrekking tot grond vir landbou;
  9. Ons eis dat die bestaande huurkontrakte van kommersiële boere gekanselleer word;
  10. Ons eis dat al die bestaande meentgrond gegee word aan kleinboere insluitend ander staatsbeheerde proefplase.

Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0